Servisné strediská

Neváhajte kontaktovať niektoré z týchto servisov v prípade poruchy produktu Agricom.

Agricom s.r.o. Kosice (všetky produkty)
AGRICOM s.r.o.
Krásna nad Hornádom 952,
Košice – Krásna, 040 18

T- mobile: 0903 650 760
Orange: 0917 456 946
e-mail: vasil@agricom.sk, hajduk@agricom.sk

KNOTT s.r.o. (prívesy do 3 500kg)
KNOTT spol.s r.o.
Dolná 142, 900 01 Modra, SR
tel.: +421 33 690 2511
fax: +421 33 690 2555
e-mail: predaj@knott.sk

MAD – Združenie Peter Ščasný (prívesy do 3500kg)
Prevádzka Pneuservis
Šoltésovej 17
920 01 Hlohovec
tel.: +421 903 451 358
e-mail: pneuservis@madhc.sk

STSZ a.s. Trnava (prívesy 3500kg – 18 000kg)
STSZ Trnava a. s.
Ružindolská 19,
917 50 Trnava
tel.: +421 33 53 53 808
fax: +421 33 55 45 113
mobil: +421 90 46 31 107, +421 91 02 56 085
e-mail: dielna@stsz.sk