Súčasný stav podniku a výrobný program

AGRICOM má 24 ročnú tradíciu pri výrobe prívesov, návesov, nadstavieb a rôznych oceľových konštrukcií. Podnik je jediným slovenským výrobcom vzduchom brzdených prívesov s ABS, resp. EBS do 24 ton (AGRICOM TOP, JAG)  a významným výrobcom brzdených prívesov do 3,5 ton, ako aj nadstavieb nákladných vozidiel rôznych prevedení. Počas doby svojho pôsobenia podnik zaviedol systém manažérstva riadenia kvality výroby STN EN: ISO 9001:2000 pre nasledujúce odborné činnosti: návrh, výroba, predaj a servis prívesov, nadstavieb a návesov.

Najširší sortiment prívesov vyrabaných na Slovensku.

História podniku

AGRICOM  bol založený 22. júna 1992. Názov bol ovplyvnený počiatočnou činnosťou, ktorá bola zameraná hlavne na poľnohospodárske stroje, čo tvorilo až 90% celkovej produkcie. Časom sa tento percentuálny pomer menil, čo bolo zapríčinené poľnohospodárskym útlmom a taktiež presadením sa na trhu s prívesmi.

polno1
polno2
polno4

Aj napriek neskoršiemu vzniku, títo spoločníci vyvíjali a skúšali prototyp prívesu už od roku 1991. Prvýkrát bol výrobok predstavený verejnosti na výstave Agrokomplex Nitra v auguste 1992, kde získali priaznivé ohlasy a boli podpísané prvé objednávky. Priaznivé odozvy mali aj stroje pre poľnohospodárstvo, ktoré v tom čase boli žiadané. 

Počas skúšobných dní prototypu, boli na type určenom na schvaľovanie, vymenené pôvodné komponenty za nemecké nápravy a brzdy od firmy KNOTT. Dodnes je hlavným dodávateľom podniku. Na začiatku podnikania sa takéto riešenie zdalo riskantné, kvôli vyšším nákladom, ale postupom času sa táto nevýhoda obrátila v prospech podniku. 

MOST 3
v akcii
historicke2

Takmer ročné úsilie podniku prinieslo schválenie prvého typu prívesu. Pri vývoji ďalších typov prívesov bolo venovaného viac času nosnej konštrukcii. Nový typ prívesu bol určený na prepravu vozidiel na dlhšie vzdialenosti. Pre vynikajúce jazdné vlastnosti v štátnej skúšobni uspel na prvýkrát a súhlas na hromadnú výrobu bol udelený už v novembri 1993. V tom roku bola odkúpená prevádzka od firmy KOPASTAV s.r.o. Prevádzka bola zostavená z budovy s troma dielňami, kde v jednej z nich podnik začínal v podnájme, z dvoch unimobuniek a dreveného skladu.

Naše výrobky zdokonaľujeme využitím moderných technológií.

V ďalších rokoch nasledoval postupný vývoj a výroba skriňových verzií prívesov. Taktiež bolo nutné podstúpiť ku zrekonštruovaniu dielní.

Nainštalovaná bola nová technológia, a to v podobe hydraulických nožníc na plech a ohýbačky, ktorá bola financovaná z prostriedkov bankového úveru.

vystava 2

V súčasnosti výrobky predávane pod značkou Agricom sa tešia veľkej popularite.

1000.prives
nadrozmerny special,historia
naves stara foto