AGRICOM


Prejdi na obsah

Jednonápravové

Prívesy > Brzdené do 18000 kg

1. Príves TOP 100-80 jednonápravový valník s plachtou:
Hmotnosti : celková 10 000 kg
užitočná cca 7 000 kg
Rozmery ložnej plochy (vonkajšie) : dĺžka 8 200 mm
šírka 2 550 mm
výška max 4 000 mm

Rám:
Automobilový príves TOP je celokovovej zváranej konštrukcie. Nosnými časťami sú dva pozdĺžniky profilu I a priečky tvaru Z tvoriace s pozdĺžnikmi kompaktný, zvarený celok. Obrubu prívesu tvoria uzavreté profily, navrhnuté tak, aby boli odstránené alebo zakryté všetky ostré hrany a výčnelky. Oje tvorí uzavretý profil,vystužený v miestach zvýšenej záťaže. Celý rám je pozváraný modernou technológiou MIG v ochrannej atmosfére interného plynu-Corgonu. Zvarenec je následne žiarovo zinkovaný, čím je zabezpečená jeho vysoká antikorózna ochrana.

Náprava a pruženie:
Výrobné jazdné vlastnosti zabespečuje jedna náprava kvalitného nemeckého výrobcu Gigant- kotúčová. Vzduchové pruženie tiež od firmy Gigant predstavuje v súčasnosti nadštandarný spúsob pruženia, čo v kombinácii so zariadením, napr. kontajnerového ventilu umožní dvíhanie a spúšťanie plošiny prívesu pri jeho nákladke. Disky a pneumatiky kolies závisia od hmotnostnej kateg=orie prívesu a vyhovujú rýchlostným a pevnostným podmienkam pre dané zaťaženie.

Brzdy kotúčové:
Brzdenie prívesu je vzduchové s EBS, čo predstavuje najmodernejšie a najbezpečnejšie brzdenie a ovládanie prívesu aj v kritických situáciách. Brzdovú sústavu tvoria dve špirálovité vedenia so spojkami, ktoré sa pripájajú na vyvedený vzduchový okruh ťažného vozidla. Na opačnej strane vstupujú do hrubého filtra, za ktorým nasleduje vzduchový brzdič a záťažný regulátor s výstupom na jednotku EBS. Jednotku EBS tvorí samostatný poznávací prvok prepojený elektrickým káblom cez 7 polovú zástrčku s ťahačom. V brzdovom systéme sa ďaľej nachádzajú dva zásobníky vzduchu, z ktorých jeden slúži na ovládanie bŕzd a druhý na dopĺňanie mechov vzduchového pruženia. Výrobcom bŕzd je nemecká firma KNORR.

Elektro:
Osvetlenie prívesu je realizované vpredu dvoma bielymi obrysovými svetlami s bielymi odrazkami. Po bokoch sú oranžové pozičné svetlá, ktorých počet závisí na celkovej dĺžke prívesu. Vzadu sa nachádzajú dve skupinové svetlá, v ktorých sú integrované smerovky, brzdové, koncové, cúvacie a hmlové svetlo a tiež trojuholníkove odrazky. Ďalej osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom a doplnkové obrysové svetlá, ktoré svietia dopredu bielym a dozadu červeným svetlom. Jednotlivé svetlá a odrazky sú schváleného typu,označené homologizačnou značkou a ich rozmiestnenie zodpovedá Vyhláške Ministerstva dopravy,pôšt a telekomunikácií. Prepojenie medzi ťažným vozidlom a prívesom zabezpečujú 2-sedempólové hlavná a doplnková zástrčka. Samostatný okruh tvoria okruh EBS, ktoré majú svoje vlastné zástrčky. Elektrický rozvod je určený pre napájacie napätie 24V.

Nadstavba :

- AL profil šípovitý 1 rada, elox,trojdielny


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu